Task   Chief Engineer Senior Engineer Engineer   Total
    $150/hr $95/hr $80/hr    
    Hours Cost Hours Cost Hours Cost      
Topo Surveying       6 570         570
                     
                     
Proposal                    
50%   2 300 5 475 10 800      
100%   5 750 5 475 10 800      
Presentation   1 150 2 190 4 320      
                     
Subtotal   8 1200 12 1140 24 1920     4830
                     
Project Design     0   0   0      
30%   1 150 5 475 15 1200      
60%   3 450 5 475 15 1200      
100%   5 750 10 950 20 1600      
Presentation   2 300 3 285 6 480      
                     
Subtotal   11 1650 23 2185 56 4480     13145
                     
Project Management     0   0   0      
Research     0   0 15 1200      
Meetings   10 1500 20 1900 20 1600      
Client Meetings   3 450 5 475 10 800      
Compliance     0 1 95 2 160      
                     
Subtotal   13 1950 26 2470 47 3760     21325
                     
Misc. Hours Cost                
Topo Survey Equipment ($20/hr) 8 160                
Topo Survey Crew ($100/hr) 8 800                
                     
Subtotal 16 960               22285
                     $22,285.00

INCOMPLETE